Seminarium

Kunskapens gränser: Vad vi inte kan veta

Kommer vi till en punkt när vetenskap har svarat på alla stora frågor vi har om universum, eller finns det en gräns för vad den kan ge svar på? Denna fråga ställer Marcus du Sautoy i sin föreläsning. Han är professor i matematik och programledare för vetenskapsprogram på BBC och har skrivit boken What we cannot know. Den rör bland annat matematikens förmåga (eller oförmåga) att förutse, liksom kaosteori och kvantfysik med bland annat Heisenbergs osäkerhetsprincip. Inspelat den 12 juni 2016 på Pop House Hotell, Stockholm. Arrangörer: Fri Tanke förlag och Kungl. Vetenskapsakademien.