Seminarium

Kunskapens gränser: Kvantfysikens ogreppbara värld

Anton Zeilinger, professor vid Institutet för kvantoptik och kvantinformation vid Österrikiska vetenskapsakademien, där han även är preses, förklarar kvantfysikens fenomen med sammanflätande partiklar på stora avstånd, våg–partikel-dualitet och superpositioner och hur vi ska förstå kvantvärlden på ett intuitivt sätt. Inspelat den 12 juni 2016 på Pop House Hotell, Stockholm. Arrangörer: Fri Tanke förlag och Kungl. Vetenskapsakademien.