Seminarium

Douglas Hofstadter om Gödel och kunskapens gränser

Douglas Hofstadter föreläser på Pi-konferensen om Kurt Gödel och hans ofullständighetsteorem som visar att det finns sanna matematiska satser som inte är bevisbara inom det formaliserade matematiska system som satsen förekommer i. Gödel visar alltså att sanning och härledbarhet inte är ekvivalenta.

In english: Kurt Gödel showed that mathematical thinking cannot be captured in a formal axiomatic reasoning system. What does this deep result mean in practice? What are the limits of computer thinking? Can beauty and creativity and a sense of humor be formalized?