SANS Sans Nr 4 • 2012

Omslag 4 2012

SANS Sans Nr 4 • 2012

 
SANS Magasin

Sans Nr 4 • 2012

Ständigt kommer nya larmrapporter om hur illa svensk psykiatri fungerar. Trots att det finns fler psykiatrer än någonsin, lyckas vården inte erbjuda acceptabel tillgänglighet och nödvändig kontinuitet. Av alla sjukskrivna i Sverige har 30 procent en psykiatrisk diagnos. Vårdens organisation är splittrad. Delar av verksamheten sköts av tillfälliga hyrläkare. Forskningen, som tidigare låg väl framme, har tappat mark. I citeringsindex för internationella facktidskrifter hamnar Sverige numera på plats 20, långt efter jämförbara länder. Läkemedelsindustrin – inte bara AstraZeneca – prioriterar inte längre sökandet efter nya farmaka mot psykisk sjukdom.

ARTIKLAR