SANS Sans Nr 2 • 2013

Sans nr 2 2013 omslag

SANS Sans Nr 2 • 2013

 
SANS Magasin

Sans Nr 2 • 2013

Filosofiprofessorn Åsa Wikforss ger i detta nummer av Sans sin syn på postmodernism, språkfilosofi och den klassiska diskussionen om tro och vetande. I detta nummer reflekterar också den amerikanske kosmologen Lawrence Krauss över frågan varför det finns någonting snarare än ingenting.

Vi hoppas att Sans ska vara en ljusstark upplysningsstjärna som även lyser upp de otaliga skymningsområden som vi ser runt omkring oss i dag – exempelvis skolor med ockulta agendor, astrologi, tankeläsning och annat parapsykologiskt nonsens, synen på ateister som emotionella krymplingar, statens ovillighet att underlätta organdonationer, djävulstro, den ”eviga” konflikten i Mellanöstern, tortyr, kvacksalvare av skilda slag och månglare av absurda konspirationsteorier för att nämna några av de saker som granskas i detta nummer av Sans.

ARTIKLAR