SANS Sans Nr 1 • 2013

Sans nr 1 2013 omslag

SANS Sans Nr 1 • 2013

 
SANS Magasin

Sans Nr 1 • 2013

Hösten 2012 besökte den omstridde vetenskapsmannen och författaren Richard Dawkins Stockholm. I detta nummer av Sans låter vi honom komma till tals utan att bli avbruten och utan polemik. I centrum för hans intellektuella gärning står kampen för förnuftet, i en tid när oförnuft breder ut sig i en rad skilda sammanhang. Därför ägnar vi kampen för förnuftet mycket plats i detta nummer. Exempelvis skriver prästen Annika Borg i en personlig krönika om varför det tycks vara så känsligt att kritisera religion på det sätt som Richard Dawkins gör.

Vi låter också psykologen Maria Berglund granska en av Sveriges populäraste psykologiutbildningar, arrangerade av företaget HumaNova. Kurserna visar sig bygga på en pseudovetenskaplig lära med temat ”bli den du är”, i klassisk new age-anda.  Journalisten Josefin Hallgren granskar på motsvarande sätt antroposofernas Vidarkliniken, vars vårdmotto bland annat lär oss att ”människan är en andlig varelse som står i kontakt med kosmiska krafter, och dina sjukdomar kan vara resultat av händelser i ett tidigare liv” (men har du otur, får du vänta till nästa liv innan medicinerna ger effekt).

I detta nummer skriver Göran Lambertz i en lång artikel om hur medierna har förhållit sig till fallet Thomas Quick. Lambertz anser att medierna har missat det självklara och begått allvarliga fel.

Sans träffar också ex-mormonen Richard Herrey, vars båda bröder fortfarande är aktiva i mormonkyrkan. Vi minns alla de dansande bröderna som tog hem segern i Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 1984. Att bröderna var mormoner var på den tiden inte särskilt intressant för massmedierna. Men nyligen tävlade mormonen Mitt Romney mot Barack Obama i det amerikanska presidentvalet, och religion tar allt större plats i den internationella politiken.

ARTIKLAR