Sans magasin

sansmixSans är en unik tidskrift som låter dig kritiskt fördjupa dig i vår tids stora frågor. Magasinet rapporterar om nya vetenskapliga rön, försvarar den fria tanken och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt. Utforska det senaste inom vetenskap, etik och samhällsdebatt!

Här kan du prenumerera på Sans.

Vill du köpa lösnummer av Sans? Klicka här för att söka efter en återförsäljare nära dig.

Självklart kan du även läsa Sans på din läsplatta, till exempel via Readly.

Här finns redaktionen.

 

Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs­åskåd­ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys­nings­traditionens anda.

Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp­märk­sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant­fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam­tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram­trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontro­versi­ella.

Sans nominerades till Svenska Design-priset och Svenska Publishing-priset 2011.

Välkommen till Sans!

Några röster om Sans:

”Sans är ett magasin för tanken. Det sköna är att den även får läsaren att känna sig smart. Texterna är välskrivna och begripliga även när de svåraste ämnen avhandlas. /—/ Sammantaget är Sans förmodligen ett av de roligaste och mest utvecklande magasin man kan läsa.”
Tidningen Journalisten nr 10, 2011
”Det nya existentiella magasinet Sans sätter fingret i många kontroversiella kontroverser. När religion åter seglat upp som aktör i världspolitiken är upplysningsdebatten oundgänglig”
SvD 13/2-2011
C Fuglesang - webb

Christer Fuglesang

Astronaut och författare
”Sans behövs som en röst som står upp för en nyfiken, vetenskaplig syn på verkligheten. Sans belyser faror med både pseudovetenskap och ovetenskap, men glömmer för den skull inte de kulturella och mänskliga värdena.”
Åker Ortmark

Åke Ortmark

Författare och journalistlegend
”Är livet trist? Hedenius, Russell, Tingsten är alla borta. I det läget bör man anlita Sans. Det är en glädje att möta det skarpa, klara förnuft som saknas på de flesta andra håll.”
Lena Andersson

Lena Andersson

Författare
”Sans nöjer sig inte med att konstatera hur komplext allting är. I stället tar den sig an det komplicerade, plockar isär det och skärskådar beståndsdelarna. Sans bärs av ett förnufts- och individperspektiv som bara alltför väl behövs i ett offentligt samtal av fluffigt halvsmälta oklarheter och slappt anammade gruppidentiteter.”
Björn Ulvaeus crop

Björn Ulvaeus

”Vi behöver ständigt påminnas om att upplysningsidéerna har skapat grunden till vårt sekulära demokratiska samhälle. Vi behöver ständigt stå emot vidskepelse och flum. Därför behövs Sans.”
Annika Borg

Annika Borg

”Sans bearbetar och borrar i de religionskritiska frågorna. Jag har länge saknat en sådan tidskrift i Sverige. Kritiken och analysen av religionernas roll och funktion är en omistlig del av det offentliga samtalet. Och frågorna kommer att bli ännu mer brännande i framtiden.”
PC-Jersild-copyright Johanna Berglund

P C Jersild

Författare & Läkare
”Det finns många kulturtidskrifter – men bara Sans räknar också naturvetenskapen som en självklar del av kulturen.”
Emilia E web

Emilia Ericson

Student
”Sans för barnens talan när så många andra som borde ta ansvar låter barnens röster förbli kvävda i kulturrelativism och religiösa dogmer. Utrustad med en humanistisk människosyn ger sig Sans ut i samhällsdebatten för att slå vakt om de universella mänskliga rättigheterna som gäller alla, stora som små.”