Personprofil

Ulf Danielsson

Ulf Danielsson - foto C Sturmark (3)

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik. Han har varit dekan och vicerektor vid Uppsala universitet. År 2008 mottog han Göran Gustafssons pris ”för sin forskning om partikelfysikens ’strängteori’, där han bland annat nått uppmärk­sammade resultat gällande olika typer av ’svarta hål’ som ryms inom teorin.”

Danielsson medverkar ofta i Vetenskapens värld i Sveriges Television samt i Vetandets värld och Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Danielsson har tidigare skrivit böckerna Stjärnor och äpplen som faller (2003, även översatt till tyska, norska och holländska) och Den bästa av världar (2008). För sin populärvetenskapliga gärning belönades han 2005 med Disapriset. Han tilldelades dess­utom Siripriset 2008 för sin bok Den bästa av världar. Danielsson är ledamot i Kungliga Vetenskaps­akademin sedan 2009.

Ulf Danielsson var värd för radioprogrammet Sommar i P1 2010.

Ulfs egen hemsida finner du här.

Tankesmedja

Ulf Danielsson är med i Tankesmedjan

Talarprofil

Vi står inför en ny revolution inom fysiken, där bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna. Den saknade pusselbiten av partikelfysiken har hittats genom upptäckten av Higgspartikeln och det är dags att ta nästa steg. Med hjälp av strängteorin målas en bild upp av ett världsallt oändligt mycket större än vad vi tidigare trott. Vårt universum är kanske bara en liten del av ett obegripligt storslaget multiversum som vi bara precis börjat ana vidden av.
Nu får vi stifta bekantskap med den mörka materien och den mörka energin som fysikerna fortfarande vet mycket lite om. Vi utforskar de mörka tidsåldrarna före Big Bang, får en skymt av hur det gick till när vårt universum skapades och följer historien vidare in i en avlägsen och hotande framtid.
Ulf Danielsson tar dig till den absoluta forskningsfronten och beskriver den mest stor¬slagna vetenskapen på ett sätt som gör att du aldrig kommer att se på stjärnhimlen på samma sätt igen.

Böcker av Ulf Danielsson på Fri Tanke förlag:

Seminarium

PI-samtalen: Svarta hål, mörk materia och universums gåtor

Mer om Ulf Danielsson

DN Debatt: ”Skolverket har djupa problem”

Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss i slutreplik på DN Debatt.

DN Debatt: ”Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap”

"Skolan har övergivit den vetenskapliga metoden, och jämställer pseudoteorier med etablerad vetenskap." Det menar Christer Sturmark, Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Christina Moberg.