Personprofil

Torbjörn Tännsjö

TT

Torbjörn Tännsjö är emeriterad professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han har publicerat sig i moralfilosofi, politisk filosofi och medicinsk etik och är en engagerad deltagare i den offentliga debatten. Hans senaste böcker är Privatliv (Fri Tanke förlag), Filosofisk tröst (Thales) och Taking Life. Three Theories on the Ethics of Killing (Oxford University

Tankesmedja

Torbjörn Tännsjö är med i Tankesmedjan

Artiklar i SANS-magasin:

Seminarium

Torbjörn Tännsjö om sin nya bok "Vänsterdocenten"