Personprofil

Staffan Bergström

Staffan Bergström

Staffan Bergström är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Hans insatser för global hälsa har rönt stor internationell uppmärksamhet och han är världsledande i insatser för att minska mödradödligheten i de fattigaste länderna. Han har vidare utvecklat metoder för att utbilda sjukvårdspersonal utan läkarutbildning att genomföra kejsarsnitt och andra stora livräddande allmänkirurgiska  akuta ingrepp. Staffan Bergströms insatser har visat sig vara avgörande inom global hälsa för att sådan utbildning har hög kvalitet och kan lösa det akuta problemet med läkarbrist i låginkomstländer.

Tankesmedja

Staffan Bergström är med i Tankesmedjan

Talarprofil

Staffan Bergströms föredrag:

1. Om rätten till liv - den svåra frågan om abort

2. Religiös könsstympning av pojkar - välsignelse eller styggelse?

3. Aktiv dödshjälp vid obotlig sjukdom - varför straffbart i Sverige?

4. Global hälsa: läkarna kan aldrig lösa personalbristen i fattigdomens patologi.

5. När livet hänger på en tråd - om överlevnad av de fattigaste i dagens värld.

6. Graviditet är ingen sjukdom: varje mödradöd är ett brottmot de mänskliga rättigheterna.

7. Befolkningsexplosionen – myt eller verklighet?