Personprofil

Peter Illi

Peter Illi

Peter Illi har ett förflutet inom grafisk kommunikation och har undervisat på högskola och gymnasium. Han studerar för närvarande pedagogik och psykologi.

Tankesmedja

Peter Illi är med i Tankesmedjan

Mer om Peter Illi

Egoistiska föräldrar sätter barn i religiösa friskolor

Den nya skollagen är mycket tydlig: undervisning skall vara icke-konfessionell, vila på vetenskaplig grund och vara saklig och allsidig. Men är det verkligen möjligt att respektera lagstiftarens och Skolverkets direktiv för människor som håller religionen så högt att de är motiverade att driva en religiös skola eller placera sina barn i den? Det skriver läraren Peter Illi på Newsmill.