Personprofil

Mårten Schultz

Mårten Schultz web 2

Arbetar som forskare och lärare i juridik. Professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Professionella intressen kretsar förmögenhetsrättsliga ämnen i allmänhet och skadeståndsrätt och obehörig vinst i synnerhet, men även rättsfilosofi och pedagogik för jurister.