Personprofil

Mahyad Tavakoli

Mahyad

Mahyad Tavakoli är jurist med inriktning mot folkrätt, diplomat och departementssekreterare vid
Utrikesdepartementet vid enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt

Tankesmedja

Mahyad Tavakoli är med i Tankesmedjan