Personprofil

Madeleine Sultan Sjökvist

Madeleine Sultan Sjökvist

lektor i religionssociologi vid Uppsala universitet och i religionsvetenskap vid Södertörns högskola.
Författare till avhandlingen Vi blev muslimer: Svenska kvinnor berättar (2006).

Tankesmedja

Madeleine Sultan Sjökvist är med i Tankesmedjan