Personprofil

Jan-Olov Johansson

Jan-Olov Johansson

Jan-Olov Johansson är  medicinsk hedersdoktor vid Uppsala Universitet, samt ledamot  i KSLA och IVA. Han är verksam som vetenskapsjournalist och var under många år chef för Vetenskapsradion, vilken han också grundade i dess nuvarande form.

Tankesmedja

Jan-Olov Johansson är med i Tankesmedjan