Personprofil

Gustaf Arrhenius

gustaf_arrhenius

Gustaf Arrhenius är VD för Institutet för Framtidsstudier. Han är även professor i praktisk filosofi. Han fick sin Ph.D. i filosofi vid University of Toronto och sin doktorsexamen i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.

Gustaf Arrhenius forskningsområden är framför allt inom moralisk och politisk filosofi, och han är speciellt intresserad av frågor i skärningspunkten mellan moral- och politisk filosofi och medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning (t.ex. ekonomi, juridik och statsvetenskap).

Mest känd är han för sin forskning om hur vi bör ta hänsyn till framtida generationer vid moraliska och politiska beslut, och om vilka som ska ha rätt att delta i olika typer av demokratiska beslut. Hans forskning har också rört strukturen hos värde och förtjänst, mått på jämlikhet och makt och hur makt kan fördelas rättvist.

Han leder ett franskt-svenskt forskningsprogram i filosofi och ekonomi på Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala och Collège d’études mondiales i Paris där filosofer och ekonomer tillsammans undersöker olika samhällsproblem.

Gustaf Arrhenius har varit gästforskare vid flera universitet och institut, bland annat University of Oxford, CNRS, l’Institut d’études avancées-Paris och Collège d’études mondiales. Han är hedersprofessor vid Århus universitet och ledamot i Academia Europaea, Tampere Club och Sveriges unga akademi.

Tankesmedja

Gustaf Arrhenius är med i Tankesmedjan

Video

Seminarium: Vetenskap, teknologi och mänsklighetens framtid

Ett seminarium i arrangemang av Institutet för framtidsstudier och förlaget Fri Tanke.