Personprofil

Åsa Wikforss

Asa-Wikforss-web

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet. Forskar inom språk- och medvetandefilosofi, och har skrivit mycket om relationen mellan det mänskliga tänkandet och yttervärlden.

Tankesmedja

Åsa Wikforss är med i Tankesmedjan

Mer om Åsa Wikforss

DN Debatt: ”Skolverket har djupa problem”

Ulf Danielsson, Christina Moberg, Christer Sturmark och Åsa Wikforss i slutreplik på DN Debatt.

DN Debatt: ”Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap”

"Skolan har övergivit den vetenskapliga metoden, och jämställer pseudoteorier med etablerad vetenskap." Det menar Christer Sturmark, Ulf Danielsson, Åsa Wikforss och Christina Moberg.

Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund

Svik inte de unga. Vi behöver göra upp med den postmoderna sanningsrelativismen inom akademien och i den offentliga debatten. Annars blir det omöjligt för staten att upprätthålla grundläggande moraliska anspråk, skriver Martin Ingvar, Christer Sturmark och Åsa Wikforss.