Personprofil

Anders Lange

Anders Lange

Professor emeritus i internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet. Fil.dr. i psykologi, docent i pedagogik. Forskningsintressen: a) ”tidigt skede”: perceptionspsykologi, kognition och kvantitativa metoder; b) ”senare skede”: etniska relationer, attityder mellan majoritet och minori­teter (i båda riktningarna), etnicitetens, nationalismens, xenofobins och rasismens djupare rötter, integrationens problematik. Halvprofessionella intressen: evolutionspsykologi, neurovetenskap, särskilt medvetande, filosofi, särskilt kunskaps- och vetenskapsteori, den moderna fysikens kunskapsteore­tiska implikationer, kosmologi.

 

Tankesmedja

Anders Lange är med i Tankesmedjan