Personprofil

Anders Karlqvist

Anders Karlqvist

Anders Karlqvist har en bakgrund som matematiker och systemanalytiker på KTH, varit knuten som adj. professor vid flera svenska universitet och arbetat som forskare vid MIT, Santa Fe Institute, Stanford och International Institute for Applied Systems Analysis i Wien. Under 25 år var han chef för svenska polarforskningssekretariatet och i den rollen ansvarig för planering och genomförande av forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis samt representerat Sverige i internationellt polarsamarbete. Han har också forskningspolitiska erfarenheter från forskningsråd och som departementsråd på Utbildningsdepartementet.