Pi-priset

PILOGOKungliga Vetenskapsakademien delar i samarbete med Fri Tanke förlag ut Pi-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturveten-skapliga området.

Prissumman är 314 159 kr.

Pi-priset delas ut i genren populärt framställd naturvetenskap för allmänheten – eller för populärt framställd tvärvetenskap med anknytning till naturvetenskap. Boken skall vara skriven på svenska och hålla hög pedagogisk kvalité samt inspirera till fördjupad fascination för det vetenskapliga förhållningssättet till världen i upplysningstraditionens anda. En särskild priskommitté bedömer tävlingsbidragen och utser pristagare. Sakkunniga inom respektive ämnesområde ansvarar för den vetenskapliga granskningen.

Prissumman om 314 159 kr inkluderar även ett förlagskontrakt med bokförlaget Fri Tanke.

Tävlingen är öppen för alla, också författare som tidigare givit ut böcker.

Deadline för Pi-priset är 31 augusti 2017.

Läs om Pi-priset på KVA:s hemsida.

Tidigare vinnare

Ond Kemi (Ulf Ellervik 2010), Livsmedelsmagi (Anders Schultz 2013), Medveten mot alla odds (Göran Frankel 2015)