kortombanner2

kortombanner2Med sitt korta format och välskrivna innehåll är Kort om-serien idealisk för den som söker kunskap inom nya ämnesområden eller något som utmanar tanken. Titlarna täcker vitt skilda ämnen och kombinerar framstående analyser av ny forskning med lättillgängliga introduktioner. Författarna är experter och utvalda både för sina kunskaper och sin förmåga att entusiasmera och förklara mycket avancerade ämnen.

Kort om-seriens ursprung är Very Short Introductions, utgivna av ansedda Oxford University Press. Fri Tanke förlag ger även ut originaltitlar av svenska författare. Serien har blivit mycket populär och vänder sig till såväl allmänhet som studenter och yrkesverksamma.

Kort om-serien finns både i tryckt upplaga och som e-bok för Ipad och andra läsplattor.

Vilket blir ditt nya expertområde? Läs mer om de olika titlarna här nedanför!

Astrobiologi av David C. Catling

Astrobiologi_cover_PRINT_PDF

Astrobiologin studerar livets ursprung och utveckling – på denna och andra planeter. Man söker svaren på frågor som länge fascinerat mänskligheten: Hur snabbt utvecklades livet på jorden, och hur kommer det sig att det kunde ...

Läs mer

Kort om den vetenskapliga revolutionen av Lawrence M. Principe

kort_om_vetenskap.jpg

Lawrence M. Principe Under 1500- och 1700-talen undersöktes den naturliga världen så intensivt att perioden har kallats ”den vetenskapliga revolutionen”. Nya idéer och upptäckteromdefinierade inte bara vad människor trodde, visste och kunde göra, utan tvingade dem ...

Läs mer

Kort om döden av Lennart Lundmark

Kort om döden omslag web

Vi ska alla dö. Insikten har skrämt och förföljt mänskligheten sedan vi blev medvetna varelser. Men har vår inställning till döden förändrats genom historien? I Kort om döden tar Lennart Lundmark avstamp i stoicismen, den antika ...

Läs mer

Kort om etik av Simon Blackburn

Kort om Etik HiRes

Vår självbild som moraliska, skötsamma varelser hotas av skepticism,relativism, hyckleri och nihilism. Har vetenskapen avslöjat oss människor som genetiskt programmerade att handla själviskt, tävlingsinriktat och aggressivt? I Kort om etik tar sig Simon Blackburn an ...

Läs mer

Kort om fri vilja av Thomas Pink

Kort om fri vilja

Är våra beslut verkligen våra egna? Om vår vilja inte är fri, är vi ändå ansvariga för våra handlingar? Thomas Pink, föreläsare i filosofi vid Kings College, University of London, beskriver en rad frågeställningar kring ...

Läs mer

Kort om globalisering av Manfred Steger

Globalisering framsida

Globalisering är ett av vår tids främsta modeord – samlingsnamnet på en mängd olika processer som i allt snabbare takt förändrar vår syn på världen: ekonomiskt, politiskt, kulturellt och ideologiskt. Manfred B. Steger presenterar här globalisering ...

Läs mer

Kort om hjärnan av Michael O´Shea

Kort om hjärnan

Hur fungerar hjärnan? Skiljer sig människans hjärna från djurens? Michael O´Shea, professor i neurovetenskap vid University of Sussex, ger en lättförståelig introduktion till hjärnforskningens senaste rön och undersöker förhållandet mellan hjärnan och medvetandet. Boken tar ...

Läs mer

Kort om humanism av Stephen Law

kort_om_humanism_omslag

"Law tillbakavisar auktoritetstro och religiösa skolor och tar också upp frågan om livets mening." Per-Åke Walton, BTJ häfte 12:11 Religionen får en allt mer framträdande roll i dagens värld. Antalet konfessionella skolor ökar och religiösa krav och ...

Läs mer

Kort om känslor av Dylan Evans

känslor

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor? Dessa och många andra ...

Läs mer

Kort om lycka av Daniel Haybron

kort_om_lycka_high_res

Lycka är ett begrepp som vi använder dagligen, och något som de flesta av oss eftersträvar. Men att definiera vad lycka är kan vara svårt. I denna bok utforskar författaren Dan Haybron lyckans sanna natur. Genom ...

Läs mer

Kort om medvetandet av Susan Blackmore

Kort om medvetandet

Vad formar vår identitet? Är medvetandet en illusion? Nya forskningsrön har satt fart på debatten om dessa frågor. Biologer, neurologer, psykologer och filosofer diskuterar nu medvetandets roll och innebörd. Susan Blackmore, gästföreläsare vid University of ...

Läs mer

Kort om mänskliga rättigheter av Andrew Clapham

Kort om mänskliga rättigheter res

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger till Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor. Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt ...

Läs mer

Kort om risk av Baruch Fischhoff och John Kadvany

kort_om_risk

Risker finns överallt – från genmanipulerade grödor, medicinsk felbehandling och stamcellsterapi till hjärtesorg, internetpedofiler, identitetsstöld, inflation och rån. Vi skapar dem själva och de finns i vår omvärld. Författarna till Kort om risk använder både naturvetenskap ...

Läs mer

Kort om spelteori av Ken Binmore

Kort om spelteori

Spel- och valsituationer av olika slag är en viktig del av våra liv, allt från stora världsekonomiska förhandlingar till vardagsbeslut kring inköp av frukostflingor. Rationella och ibland irrationella spel finns överallt: i naturen, i samhället ...

Läs mer

Kort om stamceller av Jonathan Slack

Kort om stamceller

8 oktober 2012 tillkännagavs att Nobelpriset i medicin gemensamt tilldelas John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens. Boken Kort om stamceller redogör för forskningen som lett fram till ...

Läs mer

Kort om verkligheten av Jan Westerhoff

Kort om verkligheten

”Vad är verkligt?” är en av mänsklighetens mest grundläggande filosofiska frågor. Vad är det vi egentligen uppfattar med våra sinnen? Hur sorterar våra hjärnor den stora mängden information som utgör grunden för vårt medvetande? Hur ...

Läs mer

Kort om vetenskapsfilosofi av Samir Okasha

vetenskapsfilosofi

Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting? Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar ...

Läs mer

Kort om virus av Dorothy H. Crawford

kort_om_virus_high_res.jpg

Dorothy H. Crawford De senaste åren har världen bevittnat dramatiska utbrott av flera farliga virus som HIV, svininfluensa, lassafeber och sars. Den framstående biologen och populärvetenskapliga författaren Dorothy Crawford tecknar här ett fascinerande porträtt av dessa ...

Läs mer

Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton

Kort om yttrandefrihet

"Det är aktuellt, det är ordning och reda på argumenten, det är snyggt förpackat och mycket pedagogiskt. /---/ Några klassuppsättningar av Nigel Warburtons Kort om yttrandefrihet torde vara ett ganska kostnadseffektivt vaccin mot främlingsfientlighet och ...

Läs mer

Kort om ångest av

kort_om_angest

Varför känner vi ångest och rädsla? Är känslorna medfödda eller inlärda? Vad händer i hjärnan när vi känner rädsla? Hur vanligt är sjuklig ångest, och vilka behandlingar är mest effektiva? Kort om ångest sammanfattar de senaste ...

Läs mer

Mörkrets furste av Darren Oldridge

Morkrets furste

Varför lider oskyldiga i en värld som skapats av en kärleksfull Gud? Betyder det att Gud inte kan förhindra lidande, trots sin påstådda maktfullkomlighet? Eller är Gud trots allt inte kärleksfull? Detta, i korthet, är ...

Läs mer

Robotik av Alan Winfield

kort_om_robotik högupplöst

Robotik är en avgörande teknologi i den moderna världen. Robotar är en väletablerad del av tillverkning och lagerhållning, sammanställer bilar och tvättmaskiner och flyttar varor till och från förvaringshyllan vid köp över internet. Helt nyligen ...

Läs mer