Köp tre böcker eller fler
så betalar vi frakten!

Upplysning i det 21:a århundradet Tro och vetande 3.0

av Christer Sturmark

Upplysning omslag
ISBN: 9789187513848
Utgivning: mars 2015
Antal sidor: ca 500
Pris: 234 SEK

Detta är en bok för att alla som intresserar sig för frågor om sanning och lögn, om själen, vetenskap, hokuspokus och meningen med livet ska få del av några verktyg för att stärka förmågan att genomskåda bluff, vidskepelse och orimliga påståenden. Många frågeställningar konkretiseras genom exempel och tanke­experiment.

Upplysning i det 21:a århundradet tar sig också an ett stort antal av vår tids besvärligaste och samtidigt politiskt känsliga frågor: Grundtesen är att världen behöver återuppväcka upplysningstraditionens ideal med tilltro till förnuftet, en sekulär etik och politik och ett förkastande av religiösa dogmer.

Christer Sturmark uttrycker en stark tro på människan, samtidigt som han går hårt åt samtidens intellektuella tankelättja och alla dem som gillar att halka fram till slutsatser. Han vill återuppväcka upplysningstraditionens värden och ideal så att människan kan träda ut ur sin självförvållade omyndighet.

Boken är en vidareutveckling av temat i författarens förra bok Tro och vetande 2.0. Boken har också en fortsättning på författarens webbsida www.sturmark.se.

Med förord av Lena Andersson.

 

Sagt om boken:

”Den här boken är ett uppfriskande bidrag till att sprida upplysningstänkandet. Och förnuftets kritiska röst behövs sannerligen i vår tid.”

– Annika Borg, doktor i teologi och präst

 

”Vi kan aldrig fly förnuftet om vi vill leva i en anständig och human värld.”

– Lena Andersson, författare

 

”En ytterst stimulerande bok för den som vill få underlag för eget tänkande om de stora livsfrågorna.”

– Bengt Westerberg, f. d. partiledare och vice statsminister

Om författaren

CS pressbild

Christer Sturmark

Han föreläser om konsten att tänka klart och vägen mot en ny upplysning.

Läs mer...

Mer om Upplysning i det 21:a århundradet

"Därför biter inte förnuftet på människans känsloliv"

DN:s Aase Berg har läst Christer Sturmarks "Upplysning i det 21:a århundradet" för att vässa sina argument mot new age och annan vidskeplighet.

Video

Upplysning i det 21:a århundradet i Sveriges Radio

Under påskveckan medverkade Christer Sturmark i radioprogrammen Teologiska rummet samt Människor och tro i P1 för att diskutera sin senaste bok Upplysning i det 21:a århundradet.