Köp tre böcker eller fler
så betalar vi frakten!

Svenska IS-krigare Från al-Qaida till jihadi cool

av Magnus Sandelin

O_Sandelin_Svenska IS-krigare
ISBN: 9789187935565
Utgivning: 2016
Pris: 234 SEK

Terrorattentaten i Paris 2015 och Bryssel 2016 visar att den jihadistiska miljön i Europa utgör ett pågående och reellt hot. I takt med att allt fler europeiska medborgare de senaste åren anslutit till Islamiska staten och liknande grupper har Sverige och andra länder tvingats inse det nödvändiga i att på bred front bekämpa en inhemsk rörelse som är på frammarsch. Men även om frågan först de senaste åren hamnat högt upp på agendan så är den inte ny. I Sverige har det funnits aktiva al-Qaidanätverk sedan början av 90-talet.
Svenska IS-krigare  är en kraftigt uppdaterad nyutgåva av boken Jihad – Svenskarna i de islamistiska terrornätverken, från 2012. Boken ger både en bakgrund till den jihadistiska miljön i Sverige, unika vittnesmål inifrån rörelsen och en aktuell lägesbeskrivning av situationen i dag.

Om författaren

Magnus Sandelin

Magnus Sandelin

Magnus Sandelin är journalist och författare som i över tio år har följt och granskat politiskt och religiöst extrema rörelser i Sverige, för såväl press, radio och TV. Han är medlem i Svenska Journalistförbundet.

Läs mer...

Mer om Svenska IS-krigare