Rekommenderas

Om du köper tre böcker eller flera så bjuder vi på frakten! Om du tycker om Rädslan för kunskap kanske du också gillar följande böcker:

 
Köp tre böcker eller fler
så betalar vi frakten!

Rädslan för kunskap

av Paul Boghossian

Rädslan för kunskap
Originaltitel: Fear of knowledge
ISBN: 9789187935008
Utgivning: mars 2016
Pris: 168 SEK

Under de senaste decennierna har en form av skepticism vad gäller möjligheten att uppnå objektiv kunskap fått fäste, både inom delar av universitetsvärlden och samhället i stort. Anti-objektivismen har sina rötter i fransk postmodern filosofi, men också i kunskapssociologi och radikala delar av vetenskaps­teorin.  I en reaktion mot strävan efter objektiva fakta och framhävandet av den vetenskapliga metoden, har man betonat att alla våra övertygelser beror på den historiska kontext vi befinner oss i och hävdat att det finns flera lika giltiga sätt att undersöka världen. Resultatet är en form av genomgripande relativism angående både sanning och metod.

I Rädslan för kunskap undersöker Paul Boghossian kunskapsrelativismen och belyser dess grundläggande brister. Denna korta och klarsynta bok visar att filosofi ger ett bergfast stöd för det sunda förnuftet mot relativismen.

Vi behöver inte vara rädda för kunskap. Den verkliga faran är ett samhällsklimat där kritiskt tänkande och objektiv metod inte längre utgör den gemensamma utgångspunkten. Då har vi inte längre några redskap att hantera åsiktsskiljaktigheter och motsättningar.

Om författaren

Paul Boghossian

Paul Boghossian är Silver Professor of Philosophy vid New York University.

Läs mer...

Video

Seminarium om kunskapssynen i skolan

Tillsammans med Institutet för Framtidsstudier arrangerade Fri Tanke förlag ett lunchseminarium där Åsa Wikforss och Ulf Danielsson diskuterade Skolverkets kunskapssyn med Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.