Köp tre böcker eller fler
så betalar vi frakten!

I vetandets gränsmarker Nio essäer om religion och verklighetstolkning

av Anders Jeffner

i-vetandets-gransmarker_omslag_utkast2
ISBN: 9789187935589
Utgivning: november 2016
Pris: 234 SEK

Anders Jeffner har arbetat hela livet med idéhistoriska och empiriska studier av religion och andra livsåskådningar, och samlar de tankar och reflektioner han samlat på sig under åren i denna fina och djupt personliga essäsamling.

Hur vi ska hitta en tolkning av vår situation som människor i världen utan att hamna i kvasivetenskapens skumrask?

Tanken här är inte att läsaren skall överta någon av de olika bilder som skymtar i framställningen utan istället inspireras till att forma en egen bild som successivt visar sig hållbar i livserfarenheten. Den mystiska erfarenhetens betydelse för vår verklighetsorientering är något som skymtar i alla essäerna.

Essäerna i boken är helt fristående och tankar om empirism, ontologi och teologi återkommer i flera av dem. Gemensamt för alla är att de kan ses som försök att fånga in den kunskapsform som Anders Jeffner kallar insikt.

Om författaren

Anders Jeffner

Anders Jeffner är teolog och har introducerat ämnet livsåskådningsvetenskap i Sverige. Han var elev till Ingemar Hedenius och anses vara den som skickligast utmanade Hedenius filosofiska slutsatser. Han är professor emeritus i ämnet och prästvigd. ...

Läs mer...