Köp tre böcker eller fler
så betalar vi frakten!

Bortom GMO Vetenskap och växtförädling för en hållbar framtid

av Roland von Bothmer, Stefan Jansson, Torbjörn Fagerström

Bortom GMO
ISBN: 9789187513749
Bandtyp: Inbunden med skyddsomslag
Utgivning: april 2015
Pris: 70 SEK

Frågor som berör genmodifierade växter (GM-växter) väcker mycket känslor. Olika intressegrupper har ofta helt olika uppfattningar om dessa växters fördelar och nackdelar. Det är därför svårt för den som vill bilda sig en egen uppfattning i
frågan att sålla ut oberoende information, baserad på forskningens resultat, från den stora mängd vinklade information
som sprids.
I denna bok redogör Roland von Bothmer, Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson, ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien,
pedagogiskt och sakligt för forskningsläget. Framställningen är baserad på den stora mängd studier som utförts av offentligt
finansierade forskare världen över och kan läsas utan specialkunskaper i ämnet. Författarna sätter in GM-växter i sitt historiska
och politiska perspektiv, redogör för växtförädlingen i går och idag och blickar framåt och beskriver hur växtförädlingen kan bidra till ett hållbart naturbruk som tär mindre på jordens ändliga resurser.

Om författarna

Roland von Bothmer

Roland von Bothmer är växtgenetiker. Han är professor i kulturväxternas genetik och förädling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han är också verksam vid Nordiska genbanken och dess samarbetsprojekt The Global Seed Vault på Svalbard.

Läs mer...

Stefan Jansson

Stefan Jansson är professor vid Institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.

Läs mer...

Torbjörn Fagerström web Foto Anna Lindgren

Torbjörn Fagerström

Torbjörn Fagerström, född 1944, svensk naturvetare och författare. F.d. prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och f.d. professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. Fagerström disputerade 1974 vid Uppsala universitet.

Läs mer...

Seminarium

Bortom GMO

Mer om Bortom GMO

Dagens Samhälle om GMO

"Alla grödor vi äter är redan manipulerade", skriver Lisa Beste, vetenskapsjournalist.

Kaianders om GMO

"Varför, frågar sig författarna till debattboken ”Bortom GMO”, ska en viss förädlingsteknik lyda under speciella hårda regler när andra tekniker inte kontrolleras alls? Borde inte myndigheterna i stället titta på säkerhetsaspekterna hos de framtagna grödorna?"

Vetenskapsradion om GMO

Nyligen släpptes boken "Bortom GMO". För Vetenskapsradion berättar Torbjörn Fagerström och Stefan Jansson om vad genmodifiering inom jordbruket kan leda till.

Låt vetenskapen styra - ledare om GMO

Bortom GMO diskuteras på Katrineholms Kurirens ledarsida