Pressfoto Uddenberg LoRes webb - C Sturmark
Pressfoto Uddenberg LoRes webb - C Sturmark

Nils Uddenberg: Lidande och läkedom I & II

Nils Uddenberg föreläser om medicinens historia med utgångspunkt från sin bok Lidande och läkedom. Inspelat på Hagströmerbiblioteket 15 september 2015.

Läs mer

Prenumerera på Sans!

Vill du följa med i vetenskapens och samhälls-debattens frontlinjer? Beställ en prenumeration på tidskriften Sans, fyra nummer för endast 365 kr!

Läs mer...