201704-VA-MarchforScience-Instagram-1080px-19
201704-VA-MarchforScience-Instagram-1080px-19

Vi stödjer March for Science!

Lördagen den 22 april 2017 planeras March for Science äga rum i mer än 500 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet. Vetenskap är att ställa frågor och testa dem. Det är att tänka logiskt, metodiskt, öppet och nyfiket. Detta gäller alla vetenskapsområden: ...

Läs mer

Prenumerera på Sans!

Vill du följa med i vetenskapens och samhälls-debattens frontlinjer? Beställ en prenumeration på tidskriften Sans, fyra nummer för endast 365 kr!

Läs mer...