Pi-conference 13 jun 2016 (6)
Pi-conference 13 jun 2016 (6)

Douglas Hofstadter om Gödel och kunskapens gränser

Douglas Hofstadter föreläser på Pi-konferensen om Kurt Gödel och hans ofullständighetsteorem som visar att det finns sanna matematiska satser som inte är bevisbara inom det formaliserade matematiska system som satsen förekommer i. Gödel visar alltså att sanning och härledbarhet inte är ekvivalenta.

Läs mer

Prenumerera på Sans!

Vill du följa med i vetenskapens och samhälls-debattens frontlinjer? Beställ en prenumeration på tidskriften Sans, fyra nummer för endast 365 kr!

Läs mer...